Polityka prywatności

Szanujemy Państwa prywatność, w związku z tym przekazane informacje nie będą wykorzystane w innych celach niż te ujęte w naszej Polityce Prywatności lub też bez Państwa uprzedniej zgody (Polityka Prywatności dostępna jest tutaj).

Administratorem danych osobowych jest Bell Capital Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00 -480, NIP 5252317845; REGON 01586240, KRS 0000221497.

Polityka prywatności serwisu www.bellcapital.pl

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez użytkowników serwisu www.bellcapital.pl (zwanych dalej „użytkowników”) w związku z korzystaniem przez nich z usług serwisu.

Przekazywanie i udostępnianie danych na stronie www.bellcapital.pl jest zawsze dobrowolne. Uprzejmie informujemy, iż Bell Capital Polska sp. z o.o. będzie korzystał z przekazanych przez Państwa informacji stanowiących dane osobowe wyłącznie dla prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych. W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie może mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług. Prosimy o jej przeczytanie, nie zajmie to więcej niż kilka minut.

CO TO SĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, nr telefonu, adres IP.

Dane przetwarzane przez Administratora podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

JAK ZBIERAMY DANE?

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1997 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa”) przetwarzanych na serwisie jest Bell Capital Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-480 Warszawa, ul. Wiejska 17/19) KRS: 0000221497, NIP 5252317845 REGON 01586240, („Administrator”).

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie Ustawy, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez Administratora danych.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Bell Capital Polska sp. z o.o. danych osobowych:

  • prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody może on dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

  • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych Użytkownika, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratora i przesłać stosowne żądanie na adres pocztowy Administratora wskazany wyżej lub mailowo na adres biuro@bell-cap.com z dopiskiem „ochrona danych osobowych”

 

Call Now Button